DISTRICT COURTS KANGRA

Former Judges (Taluka)

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Div) -CUM- ACJM, KANGRA

 1.  

Sh.Raja Ram

12.01.1971

02.03.1973

 1.  

Sh.O.P. Sharma

12.07.1973

18.05.1974

 1.  

Sh.Jaswant Goyal

04.09.1974

03.01.1976

 1.  

Sh.R.K. Gupta

05.01.1976

12.04.1979

 1.  

Sh. J.L. Gupta

02.08.1976

12.04.1979

 1.  

Sh. Inder Ram

01.06.1979

03.06.1982

 1.  

Sh. D.D.Sharma

01.07.1982

14.05.1984

 1.  

Sh.George

25.05.1988

29.10.1984

 1.  

Sh. B.L.Soni

31.12.1984

21.04.1988

 1.  

Sh. S.L. Sharma

02.05.1988

18.04.1991

 1.  

Sh. J.C. Sood

29.04.1991

12.11.1992

 1.  

Sh. A.S. Jaswal

23.11.1992

12.03.1993

 1.  

Sh. S.S. Garg

15.03.1993

19.01.1995

 1.  

Sh. K.S. Chand

01.02.1995

08.05.1995

 1.  

Sh.T.S.Kaista

16.05.1995

09.01.1996

 1.  

Sh.T.S.Kaista

11.07.1996

09.06.1997

 1.  

Sh. L.R.Sharma

13.06.1997

16.04.1997

 1.  

Sh. Bhim Chand

30.04.2001

11.07.2002

 1.  

Sh.J.N. Yadav

18.09.2002

07.01.2004

 1.  

Sh.Rajesh Tomar

05.03.2004

03.05.2006

 1.  

Sh.Pradeep Samyal

15.05.2006

03.08.2009

 1.  

Sh.Hans Raj

06.08.2009

06.06.2012

 1.  

Smt.Aparna Sharma

18.07.2012

13.05.2013

24.

Sh. Abhay Mandial

13.05.2013

05.05.2016

25.

Sh. Dhiru Thakur 16.05.2016 27.12.2018
26. Sh. Vivek Sharma 28.12.2018

05.08.2021

27.

Sh. Basant Lal Verma 19.08.2021 29.11.2021

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Div) -CUM- JMIC – II, KANGRA

 1.  

Sh.T.S. Kaisth

10.01.1996

10.07.1996

 1.  

Sh.Virender Sharma

11.07.1996

16.04.2001

 1.  

Sh.Rajeev Bali

27.04.2001

15.03.2004

 1.  

Mrs. Jyotsna S,Dadwal

15.03.2004

02.05.2006

 1.  

Sh.Arvinash Chander

15.05.2006

03.08.2009

 1.  

Ms. Neha Kaisth

14.12.2009

05.07.2012

7.

Sh. Prashant Singh Negi

11.03.2013

12.01.2016

8.

Sh. Vishal Tiwari

16.01.2016

03.01.2017

9.

Sh. Rishabh Kapoor 03.01.2017 27.12.2018
10. Sh. Kuldeep Sharma 28.12.2018

04.08.2021

FORMER  CIVIL JUDGE ( Sr. Div) -CUM- ACJM, DEHRA

 1.  

Sh.M.D.Sharma

28.07.1976

18.04.1979

 1.  

Sh.Shamsher Singh

21.04.1979

09.04.1980

 1.  

Sh.V.K. Gupta

23.04.1980

07.02.1984

 1.  

Sh.J.N Barowalia

07.02.1984

05.07.1984

 1.  

Sh.J.L.Chauhan

30.07.1984

20.05.1987

 1.  

Sh.R.K Kaushal

01.06.1987

18.04.1991

 1.  

Sh.R.L Azad

29.04.1991

12.11.1992

 1.  

Sh.R.K. Mittal

25.11.1992

15.03.1993

 1.  

Sh.K.P Singh

26.03.1993

30.07.1996

 1.  

Sh.B.L Soni

30.07.1996

26.02.1998

 1.  

Sh.R.K.Verma

02.08.1999

25.04.2003

 1.  

Sh.Rajan Gupta

05.05.2003

12.01.2004

 1.  

Sh.Mukesh Bansal

04.03.2004

16.04.2007

 1.  

Sh. Davinder Sharma

21.04.2007

13.11.2009

 1.  

Sh. Kanwar Pawanjit Singh

11.05.2010

24.03.2012

 1.  

Sh.Partap Singh Thakur

12.07.2012

30.04.2013

 17.

Sh. Arvind Kumar  Malik

20.05.2013

06.05.2016

 18.

Sh. Surya Prakash

12.05.2016

10.03.2018

 19.

Ms. Sheetal Sharma

12.04.2018 09.08.2021

FORMER CIVIL JUDGE ( Jr. Div) -CUM- JMIC – II, DEHRA

 1.  

Sh.R.l Soni

27.02.1998

04.06.1999

 1.  

Sh.R.K Verma

14.06.199

02.08.1999

 1.  

Sh.Madan Kumar

05.11.1999

25.04.2003

 1.  

Sh.Mukesh Bansal

05.05.2003

04.01.2004

 1.  

Sh.Parvinder Singh Arora

04.08.2004

16.04.2007

 1.  

Sh.Arvind Kumar Malik

23.07.2007

15.05.2010

 1.  

Sh.Aslam Beg

10.01.2011

30.04.2013

8.

Sh. Parteek Gupta

01.06.2015 22.09.2017
9.

Ms. Pushp Lata

05.12.2017

01.10.2019

10. Ms. Eeshani Sharma 17.06.2019

31.07.2021

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Div) -CUM- ACJM, PALAMPUR

 1.  

Sh.Joginder Gupta

22.08.1974

09.03.1975

 1.  

Sh.Purshotam Dass Goel

10.04.1975

02.06.1977

 1.  

Sh.Tejender Nath vaidya

09.06.1977

10.04.1980

 1.  

Sh.Mrigander S.Mandyal

21.04.1980

01.06.1982

 1.  

Sh.Shamsher Singh

14.06.1982

02.05.1983

 1.  

Sh.P.C.Sharma

06.05.1983

20.05.1987

 1.  

Sh.Ravinder Prakash

01.06.1987

18.04.1991

 1.  

Sh. K.L.Sharma

01.05.1991

15.03.1993

 1.  

Sh. J.C.Sood

24.03.1993

15.12.1993

 1.  

Sh.George

16.12.1993

12.08.1994

 1.  

Sh.S.L.Sharma

22.08.1994

10.06.1997

 1.  

Sh. Purinder Vaidya

20.06.1997

16.04.2001

 1.  

Sh. Rattan Singh Thakur

27.04.2001

06.01.2004

 1.  

Sh. Yogesh Jaswal

02.03.2004

16.04.2007

 1.  

Sh.Kanwar Paramjit

19.04.2007

10.05.2010

 1.  

Sh. Naresh Kumar

20.05.2010

10.05.2013

17.

Sh. Rajinder Dhiman

20.05.2013

13.07.2015

18.

Sh. Amit Mandyal 20.07.2015

26.12.2018

19. Ms. Kanika Chawla 28.12.2018

21.10.2019

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Div.) -CUM- JMIC – II, PALAMPUR

 1.  

S.C Kainthla

01.02.1984

20.05.1987

 1.  

Sh.C.L.Kochhar

01.06.1987

18.04.1991

 1.  

Sh. A.S. Jaswal

30.04.1991

12.11.1992

 1.  

Sh. J.C Sood

23.11.1992

23.03.1993

 1.  

Sh.Virender Sharma

26.03.1993

14.08.1995

 1.  

Sh.A.K. Sharma

16.08.1995

09.07.1996

 1.  

Sh. Padam Singh

10.07.1996

07.06.1999

 1.  

Sh. Bahadur Singh

19.06.1999

02.05.2003

 1.  

Sh. Yogesh Jaswal

05.05.2003

01.03.2004

 1.  

Sh. Aneesh Garg

02.03.2004

16.04.2007

 1.  

Sh.Sachin Raghu

21.04.2007

10.05.2010

 1.  

Mrs.Kanta Verma

20.05.2010

10.05.2013

13.

Sh. Aslam Beg

02.05.2014

14.01.2016

14.

Ms Surabhi Shree Gupta

16.01.2016

04.01.2018

15.

Ms Deepika Negi

05.03.2018

25.05.2019

16. Ms. Akanksha Dogra 30.05.2019

04.08.2021

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Divn)- CUM- ACJM, NURPUR

 1.  

Sh. Rameshwar Sharma

01.08.1976

07.05.1979

 1.  

Sh. J. L. Gupta

04.06.1979

31.05.1982

 1.  

Sh.M.D.Sharma

12.06.1982

06.01.1983

 1.  

Sh.P.C. Sharma

16.01.1983

20.04.1983

 1.  

Sh.Shamesher Singh

30.04.1983

31.08.1984

 1.  

Sh.J.S.Mahantan

01.09.1984

10.07.1987

 1.  

Sh.Sher Singh Sain

21.07.1987

27.09.1989

 1.  

Sh.L.R.Sharma

28.09.1989

18.08.1992

 1.  

Sh.Rattan Singh Thakur

12.11.1992

15.03.1993

 1.  

Sh. A.K. Sharma

29.03.1993

14.08.1995

 1.  

Sh. J. C. Sood

14.08.1995

01.06.1996

 1.  

Sh. J.N Yadav

17.07.1996

16.06.1997

 1.  

Sh.R.K Sharma

16.06.1997

16.04.2001

 1.  

Sh.J.K Sharma

28.09.2001

15.03.2004

 1.  

Sh.Yaswant Singh

15.03.2004

10.06.2005

 1.  

Sh.R.K.Sharma

27.06.2005

01.05.2006

 1.  

Sh.H.S. Verma

22.05.2006

12.04.2007

 1.  

Sh. P.P. Ranta

16.04.2007

23.10.2009

 1.  

Sh.Barinder Thakur

23.12.2009

17.05.2010

 1.  

Sh.Rajesh Tomar

28.05.2010

23.10.2010

 1.  

Sh.Vivek Sharma

22.11.2010

13.05.2013

 1.  

Sh. Krishan Kumar

18.05.2013

02.09.2013

23. Dr. Abira Basu 30-04-2014

05-05-2016

24. Ms. Kanika Chawla 09-05-2016

28-12-2018

25. Sh. Nitin Mittal 29.12.2018

06.08.2021

26.

Sh. Aslam Beg 10.08.2021 08.12.2021

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn)- CUM- JMIC – II, NURPUR

 1.  

Sh.Bhim Chand

01.02.1984

20.05.1987

 1.  

Sh.R.K. Mittal

02.06.1987

15.05.1989

 1.  

Sh.P.R.Sharma

15.03.1989

23.06.1989

 1.  

Sh.LR.Sharma

17.07.1989

27.09.1989

 1.  

Sh.R.S Thakur

16.10.1989

12.11.1992

    6.

  Sh.K.K.Sharma

  25.11.1992

  16.08.1995

      7.

   Sh.J.N.Yadav

   17.08.1995

   17.07.1996

       8.

    Sh.Mukesh Bansal

    22.07.1996

    14.06.1999

        9.

     Sh.Rakesh Chaudhary

     21.06.1999

     03.05.2003

       10.

      Sh.Madan Kumar

      05.05.2003

      07.03.2004

        11.

       Sh.Abhey Mandial

       08.03.2004

       13.06.2005

         12.

        Smt.Aparana Sharma

        27.06.2005

        01.05.2006

          13.

         Sh.Hoshiar Singh Verma

         15.05.2006

         22.05.2006

           14.

          Sh.Amit Mandyal

          22.05.2006

          28.07.2009

            15.

           Sh.Harmesh Kumar

           06.08.2009

           07.07.2012

             16.

            Sh.Sandeep Singh Sihag

            10.07.2012

            24.04.2014

              17.

            Sh. Gaurav Sharma

            28.04.2014

            10.12.2014

             18.

            Smt. Divya Jyoti Patial

            15.12.2014

            15.01.2016

             19.

            Ms. Deepika Negi

            16.01.2016

            05.11.2016

             20.

            Ms. Anita Sharma

            15.11.2016

            10.07.2017

            21.

             Ms. Nitika Tahim

             13.07.2017

             15.06.2019

             22.

             Sh. Yudh Veer Singh

             17.06.2019

             11.01.2021

             FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn)- CUM- JMIC, BAIJNATH

               1.

              Sh. D. R. Thakur

              19.06.1999

              28.04.2003

                2.

               Sh. Davinder Kumar

               03.05.2003

               01.05.2006

                 3.

                Sh. P.S. Thakur

                09.05.2006

                14.04.2007

                  4.

                 Sh. Ajay Mehta

                 19.04.2007

                 15.12.2008

                   5.

                  Sh. Kapil Sharma

                  20.02.2010

                  07.07.2012

                    6.

                  Miss Manisha Goyal

                  16.07.2012

                  26.09.2014

                    7.

                  Sh. Amardeep Singh

                  30.09.2014

                  11.01.2016

                    8.

                  Sh. Ravi 16.01.2016 24.12.2018
                    9. Sh. Vikas Gupta 29.12.2018

                  13.01.2021

                    10. Sh. Yudh Veer Singh 15.01.2021

                  09.12.2021

                  FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn)- CUM- JMIC, JAWALI

                    1.

                   Sh.K.K.Sharma

                   16.08.1995

                   09.06.1997

                     2.

                    Sh.T.S.Harish

                    20.06.1997

                    05.06.1999

                      3.

                     Sh.K.P. Singh

                     21.06.1999

                     24.12.2002

                       4.

                      Sh.R.K. Chaudhary

                      15.05.2003

                      07.06.2005

                        5.

                       Sh.Rakesh Kainthla

                       10.06.2005

                       02.05.2006

                         6.

                        Sh.Rajesh Tomer

                        04.05.2006

                        21.04.2007

                          7.

                         Sh.Gaurav Mahajan

                         23.04.2007

                         14.05.2010

                           8.

                          Smt.Sheetal Sharma

                          28.05.2010

                          07.07.2012

                            9.

                           Sh.Basant Verma

                           20.07.2012

                           24.04.2014

                            10.

                           Sh. Nikhil Aggarwal

                           26.04.2014

                           10.03.2018

                            11. Ms. Anita Sharma

                           12.03.2018

                           02.08.2021

                           FORMER CIVIL JUDGE - CUM- JMFC, INDORA

                             1.

                            Sh. Madan Sharma

                            12.03.2004

                            02.05.2006

                              2.

                             Sh. D. K. Sharma

                             09.05.2006

                             12.04.2007

                               3.

                              Sh. Aneesh Garg

                              23.04.2007

                              03.08.2009

                                4.

                               Sh. Gaurav Sharma

                               06.08.2009

                               07.07.2012

                                 5.

                                Sh. Pankaj

                                20.07.2012

                                20.01.2014

                                  6.

                                Sh. Niranjan Singh

                                21.01.2014

                                10.03.2018

                                  7.

                                Sh. Vishal Kaundal 12.03.2018

                                 21.12.2018

                                  8. Sh. Baljeet 28.12.2018

                                06.12.2021

                                FORMER CIVIL JUDGE-CUM- JMFC, JAISINGHPUR

                                  1. Sh. Gaurav Kumar 31-07-2021

                                08-12-2021

                                 

                                Latest Announcements